Master Control Program

Green Gluon CMS installed and running properly : Login.
id2395
TitleSveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) (Sweden)
Subtitle
ListTitleSveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) (Sweden)
ListTitleSortKey
Codesveriges-kommunistiska-ungdomsfoerbund-(
ChildAdjective
ChildNoun
ChildNounPlural
GrandChildAdjective
GrandChildNoun
GrandChildNounPlural
OriginalCreationDate2018-10-18 12:44:33
LastModificationDate2018-10-18 12:44:33
assignment# 1

id2395
Parentid36
Childid2395
entrytranslation
description
quote# 1

id2303
Quote'För ungdomens demokratiska rättigheter!' är det handlingsprogram som antogs på Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbunds 38 kongress, 4-5 mars 2006. I programmet visar vi att framsteg för ungdomens rättigheter endast kan nås i gemensam kamp mot monopolen och högerkrafterna....
Source
Languageen
Entryid2395
OriginalCreationDate2018-10-18 12:44:33
LastModificationDate2018-10-18 12:44:33
textbody
image
imagetranslation
tag
link# 1

id2283
Title
URLhttp://sku.st/
Languageen
Entryid2395
OriginalCreationDate2018-10-18 12:44:33
LastModificationDate2018-10-18 12:44:33
eventdate# 1

id-1
TitleAdded to http://www.RevoltLink.com
EventDateTime2018-10-18 12:44:33
availabilitydaterange# 1

id2395
AvailabilityStart0000-00-00 00:00:00
AvailabilityEnd0000-00-00 00:00:00
Entryid2395
OriginalCreationDate2018-10-18 12:44:33
LastModificationDate2018-10-18 12:44:33
association
definition
associated